Zadovoljna sam stupnjem znanja profesora koji su mi predavali te sam naučila puno zanimljivih stvari na Erasmusu na Muzičkoj akademiji u Gdansku i u Bratislavi. Oba grada su izuzetno lijepa, ali kod Bratislave je prednost ta što je blizu grada Beča koji je centar kulture i vrlo značajan grad za mene kao glazbenicu...

Što se tiče studiranja u Gdansku, dom u kojem sam bila smještena je u sklopu Muzičke akademije i izuzetno je uredan i čist za razliku od onoga u Bratislavi. Dom u Bratislavi u kojem smo smješteni izuzetno je loš i prljav te uvjeti za život u njemu i nisu na nekom nivou, a stipendija ne pokriva troškove iznajmljivanja stana čija se cijena kreće otprilike 600 eura na mjesec. S obzirom kako se i cijene menze kreću otprilike 2,50 eura za obrok,  a smijete koristiti ISIC karticu samo dva puta dnevno na obroke cijena je duplo skuplja nego u menzi u Puli za čiji obrok plaćate manje od 1 eura. Stipendija za Poljsku pokrivala je kompletne troškove života za razliku od stipendije za Slovačku u kojoj je standard puno viši. S obzirom kako mi je pri odabiru Erasmusa najbitnije bilo pronaći grad i ustanovu koja će me prezentirati kao koncertnog izvođača i za Muzičku akademiju u Gdansku i u Bratislavi sa sigurnošću mogu reći da su ispunile moje kriterije i da sam svirala puno više koncerata i naučila puno više nego na matičnoj ustanovi.

Studentica Martina Jembrišak
Muzička akademija

Popis obavijesti