NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

1. Odjel za tehničke studije za potrebe preddiplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo.

2. Odjel za prirodne i zdravstvene studije za potrebe preddiplomskog stručnog 

studija Znanost o moru:

  • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija;
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje biotehnologija.

3. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje matematika.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;

c) preslik diplome o doktoratu znanosti (za izbor pod točkom 1. st. 2)

d) prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

e) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Popis obavijesti