Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske znanosti, grana: Interna medicina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1. Odjel za prirodne i zdravstvene studije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, polje: Kliničke medicinske znanosti, grana: Interna medicina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) presliku odgovarajuće diplome o doktoratu znanosti;

c) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

d) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

e) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika;

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ukoliko se na natječaj prijavi pristupnik koji nema izbor u znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe postupka izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

 

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Popis obavijesti