Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi

Rezultati Natječaja za upis polaznika...

Rezultati Natječaja za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi i početak nastave

Ivica Petrinić

Svi polaznici i polaznice koji su se prijavili na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi su primljeni. Upis polaznika i polaznica na Program obavit će se u utorak 29. rujna 2020. godine u 15 sati u učionici br. 33 (Ronjgova 1). Istoga dana u 17 sati (dvorana 33) počinje nastava, i to iz kolegija Osnove opće i razvojne psihologije (doc. dr. sc. Marlena Plavšić).

Program stjecanja pedogoških...

Program stjecanja pedogoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi, u ak. godini 2019./2020. neće se izvoditi

Ivica Petrinić

Radi malog broja prijavljenih kandidata/kandidatkinja na Program stjecanja pedogoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi, u ak. godini 2019./2020. Program se neće izvoditi. 

 

Natječaj za upis polaznika na Program...

Natječaj za upis polaznika na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi

Ivica Petrinić

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.), te sukladno odredbama članka 105. stavka 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008. 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 37. stavcima 2., 3., 4., 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje:

Najava Natječaja za upis polaznika i...

Najava Natječaja za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi za akademsku godinu 2019./2020.

Ivica Petrinić

Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi za akademsku godinu 2019./2020. bit će objavljen krajem kolovoza 2019. na mrežnim stranicama unipu.hr i u dnevnom tisku Glasa Istre.