Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za investicije i investicijsko održavanje

 • koordinira provedbu kapitalnih investicija, kapitalnih projekata, kapitalnog održavanja,
 • izrađuje plan i izvješća o investicijama,
 • sudjeluje u ishođenju potrebne dokumentacije za investicije,
 • koordinira radove s ovlaštenim i stručnim osobama koje izvode radove na objektima i prostoru Sveučilišta,
 • skrbi za nepokretnu imovinu Sveučilišta,
 • izrađuje potrebna izvješća vezana za investicije i investicijsko održavanje za potrebe Sveučilišta i drugih nadležnih tijela i subjekata,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Rukovoditelja Službe i nadležnog prorektora.


Djelatnici Ureda za investicije i investicijsko održavanje

  Đuro Sikirić, mag. oec.

  djuro.sikiric@unipu.hr    

  Antonija Zgaljardić, mag. cult.

  antonija.zgaljardic@unipu.hr   Rektorat, Zagrebačka 30, ured br. 17   +385 52 377 593