SANDRA ŽAJGAR:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

Sandra Žajgar, mag.oec.

Zvanje: stručni suradnik

Lokacija:
kabinet 8, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)
Telefon:
052/377-010
Telefon kućni:
210