Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2019./2020.

Prvi krug upisa u diplomske studije održan je u petak 4. i ponedjeljak 7. listopada, a dodatni krug 11. listopada 2019. godine.

Dodatni upisni rok

Dodatni upisni rok za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u ak. god. 2019./2020. provodi se za one studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta nakon završenih upisa u jesenskom upisnom roku.

Prijave za upis i razredbeni postupak zaprimaju se do 18. listopada 2019. godine, a donose se osobno ili šalju preporučenom poštom na adresu Sveučilište Jurja Dobrile.

Objava konačnih rang listi bit će 23. listopada u 14 sati. Upisi će se provoditi 25. listopada isključivo prema obavijestima na mrežnim stranicama sastavnica Sveučilišta.

Detaljnije informacije o prijavama i upisima pročitajte u dokumentu:

Rezultati dodatnog upisnog roka

Svi kandidati koji su se prijavili na 2. rok za upis u prvu godinu diplomskog studija su ostvarili pravo upisa.

Upisi će se održati u Uredu za studente i obrazovne programe, Preradovićeva 1, u petak 25. listopada.

Na prvi dio upisa dolaze SVI studenti u sobu br. 8. u 9 sati.

Drugi dio upisa održavat će se u:

  • sobi broj 7. za studije Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo MIrković" i Fakulteta informatike u Puli,
  • sobi broj 5. za studije Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Muzičke akademije u Puli i Filozofskog fakulteta u Puli.

Pohađanje nastave

Studenti koji su izvršili sve studijske obveze, ali se nisu stigli upisati, mogu pohađati nastavu, a upisat će se tijekom listopada 2019. prema rasporedu upisa koji će bit objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.