Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2023./2024.

Drage kandidatkinje i kandidati sveučilišnih diplomskih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od ponedjeljka 2. listopada u 12 sati mogući su upisi na odabrani studijski program.

Upis će biti omogućen za sve studijske programe putem online aplikacije za upise. Molimo vas da upise potvrdite na aplikaciji i upišete se na odabrani studijski program.

Aplikacija će biti dostupna na ovoj poveznici:

Upisi će trajati do petka 6. listopada u 17:00 sati. 

Dodatne informacije će kandidatkinje i kandidati dobiti na osobni verificirani mail iz sustava studij.hr.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli


 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli provodit će dodatni upisni rok za diplomske studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta nakon završenih upisa na prvom upisnom roku.

Prijave za upis na dodatnom upisnom roku trajat će od 1. do 3. listopada 2023.

Kandidati su dužni popuniti obrazac prijave (Prijavni list za dodatni upisni rok) koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr).

Uz prijavu za dodatni upisni rok kandidat je dužan priložiti:

  • domovnicu
  • rodni list
  • diplomu i dopunsku ispravu o studiju ili potvrdu o stečenom akademskom nazivu i prijepis ocjena sa prethodne razine studija
  • rješenje o istovrijednosti strane diplome (za kandidate koji su prijediplomski studij završili u inozemstvu)
  • potvrdu o položenoj B2 razini iz hrvatskog jezika (za kandidate koji su strani državljani)
  • dokaz o uplati troškova prijave na dodatni upisni rok u visini od 39,82 € (300 kuna) na račun Sveučilišta: IBAN HR1923600001101931377, model: HR00, poziv na broj primatelja: 050005 – OIB pristupnika, a kao svrhu navesti “troškovi prijave na dodatni upisni rok – diplomski studiji”

Obrazac prijave i obaveznu dokumentaciju kandidati dostavljaju isključivo u skeniranom obliku (pdf datoteka) putem elektronske pošte na e-mail: ured-za-studente@unipu.hr

Kandidati koji se prijavljuju na studijske programe Solo pjevanje, Klasična harmonika, Klavir, Glazbena pedagogija, Japanologija i Sestrinstvo dužni su pratiti mrežne stranice Sveučilišta (www.unipu.hr) na kojima će biti objavljene informacije o rasporedu provjera i provođenja intervjua.

Isti su kandidati dužni u vremenu trajanja prijava za upis na dodatni upisni rok ispuniti uvjete Natječaja koji se odnose na prijave za dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti.

Konačne rang-liste kandidata koji su izvršili prijavu na dodatnom upisnom roku bit će objavljene 4. listopada 2023. na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr).

Upisi kandidata na studijske programe vršit će se od 5. do 6. listopada 2023. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta.

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se potražiti na adresi:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, zgrada Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Preradovićeva 1/1, 52100 Pula; Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje na brojeve telefona 052/377-006, 052/377-010, 052/377-008, 052/377-043, e-mail adresa: ured-za-studente@unipu.hr.

Prilog: