Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O časopisu

Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

 

Glavna i odgovorna urednica

Uredništvo

 • Lina Pliško (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Croatia)
 • Ante Matan (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Croatia)
 • Valnea Delbianco (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Croatia)
 • Renata Šamo (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Croatia)
 • Robert Blagoni(Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Croatia)
 • Irena Srdanović (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Croatia)
 • Vanessa Toić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Croatia)

Međunarodno uredničko vijeće

 • Giovanni Boschian (Universita' di Pisa, Italy)
 • Josip Bratulić (Sveučilište u Zagrebu, Croatia)
 • Ulf Brunnbauer (Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies, Germany)
 • Rada Cossutta (New University: Faculty of Slovenian and International Studies, Slovenia)
 • Tinka Delakorda Kawashima (Hiroshima University, Japan)
 • Egidio Ivetić (Universita' di Padova, Italy)
 • Francisco Javier Juez Gálvez (Universidad Complutense Madrid, Spain)
 • Robert Matijašić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)
 • Vesna Požgaj Hadži (Univerza v Ljubljani, Slovenija)

Izdavač

     Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

     Zagrebačka 30, 52100 Pula

Kontakt

Učestalost izlaženja

 • 1

Prava korištenja

 • Tabula je časopis s otvorenim pristupom. Sav sadržaj je dostupan bez naplate. Čitatelji (korisnici) imaju pravo čitati, spremati, dijeliti i kopirati sadržaj časopisa u bilo kojem mediju ili formatu. Časopis je licenciran pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 međunarodnom licencom. Autorice i autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright.
 • Uredništvo časopisa Tabula autorima ne naplaćuje predaju priloga, njihovu obradu ni objavu u časopisu.
 • Digitalna pohrana časopisa: HAW - hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
 • Radove objavljene u časopisu Tabula dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa  i Hrčka.