Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izdavačka djelatnost Sveučilišta

Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti, donesenom dana 1. ožujka 2013. godine na 17. sjednici Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, određuju se opći uvjeti i način obavljanja izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i sastavnica Sveučilišta.

Senat odlučuje o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Odbor za izdavačku djelatnost stručno je tijelo Senata Sveučilišta. 

Svrha izdavačke djelatnosti Sveučilišta jest da pridonosi razvitku znanstvenog, umjetničkog istručnog rada djelatnika Sveučilišta stoga predstavlja dio njegove znanstvene, nastavne i umjetničke infrastrukture. 

Izdavačka djelatnost Sveučilišta obuhvaća izdavanje publikacija, i to: udžbenika, knjiga, monografija, prijevoda knjiga, zbornika radova sa znanstvenih, umjetničkih i stručnih skupova, izvješća s konferencija, kongresa, simpozija i koncerata u organizaciji Sveučilišta i njegovih sastavnica, periodičnih publikacija Sveučilišta kao tiskanih djela, mrežnih publikacija,kompaktnih diskova, videozapisa i tonskih zapisa, nosača zvuka, partitura kao i drugih oblika izdanja.