Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Utvrđivanje diplome navažećom i izdavanje nove diplome ("duplikat diplome")

Osobe kojima je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ili neki od njegovih pravnih prednika izdalo diplomu/svjedodžbu, mogu u slučaju gubitka, uništenja ili drugog sličnog razloga zatražiti izdavanje nove diplome samo na način kako je predviđeno općim aktom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Prije izdavanja nove diplome, ovlaštena osoba je dužna pokrenuti postupak utvrđivanja diplome/svjedodžbe nevažećom.

Postupak utvrđenja diplome/svjedodžba nevažećom:

  • osoba na čije je ima diploma/svjedodžba izdana može pokrenuti postupak u kojem će se diplom/svjedodžba proglasiti nevažećom zbog gubitka, uništenja ili drugog sličnog razloga
  • postupak se pokreće podnošenjem popunjenog zahtjeva (OBRAZAC 1) i preslike osobne iskaznice
  • temeljem urednog zahtjeva rektor u roku od 15 dana izdaje rješenje kojim se diploma/ svjedodžba proglašava nevažećom i dostavlja podnositelju zahtjeva
  • podnositelj zahtjeva je dužan rješenje o proglašenju diplome/svjedodžba nevažećom objaviti kao oglas u Narodnim novima
  • Tek nakon što se temelje rješenja izdanog od strane Sveučilišta diploma/svjedodžba objavi nevažećom u Narodnim novinama moguće je zatražiti izdavanje nove diplome.

 

Postupak izdavanja nove diplome jer je ranija diploma/svjedodžba proglašena nevažećom:

  • postupak se pokreće podnošenjem popunjenog zahtjeva (OBRAZAC 2) 
  • uz popunjeni obrazac zahtjeva potrebno je dostaviti dokaz da je rješenje o proglašenju diplome/svjedodžbe nevažećom objavljeno u Narodnim novinama te dokaz o uplati naknade za izdavanje nove diplome (duplikata)
  • Sveučilište temeljem urednog zahtjeva izrađuje novu diplomu sukladno propisima koji su na snazi.

NAPOMENA:
Molimo sve osobe koje podnose zahtjeve za izdavanje nove diplome/svjedodžba da se pridržavaju ranije opisane procedure. Oglas o proglašenju diplome/svjedodžbe nevažećom u Narodnim novinama se objavljuje ISKLJUČIVO TEMELJEM RJEŠENJA koje izdaje Sveučilište!