Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za studentski zbor, sport i kulturu

Stručni suradnik za Studentski zbor, sport i kulturu

Djelokrug rada Ureda

  • Pruža stručnu, tehničku i administrativnu potporu te koordinira radom Studentskog zbora. 
  • Pruža stručnu, tehničku i administrativnu potporu pri organizaciji rekreativnog i natjecateljskog sporta pri Sveučilištu.
  • Pruža stručnu, tehničku i administrativnu potporu pri projektima koji se odnose na razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva pri Sveučilištu.

Adresa

Preradovićeva 1/1 (Poslovna zgrada FET-a)
Kabinet broj 13