Opcije pristupačnosti Pristupačnost

ISVU sustav

Informacijski sustav visokih učilišta – ISVU razvojni je i pilot projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pokrenut početkom 2001. godine u sklopu programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

ISVU je rješenje za usklađenu informatizaciju svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. To je u prvom redu aplikacija za informatizaciju poslovanja sa studentima na jednom visokom učilištu koja omogućuje uređivanje baze podataka o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim planovima, upisima i ispitima. Uz to, aplikacija podržava standardne aktivnosti svakog visokog učilišta, kao što su upisi studenata, prijavljivanje ispita, unos ocjene na ispitu, izdavanje potvrda i uvjerenja te automatski generira zbirne izvještaje.

ISVU je i mrežno orijentiran sustav kojim se može uskladiti rad većeg broja visokih učilišta (npr. svih visokih učilišta nekog sveučilišta ili svih visokih učilišta u RH). Naime, sustav može osigurati jednoznačnu identifikaciju studenata, nastavnika, kolegija, odnosno nastavnih planova te razmjenu podataka između visokih učilišta, npr. u slučaju prelaska studenata ili posuđivanja nastavnika.

Treća razina korištenja ISVU jest grupiranje podataka s većeg broja visokih učilišta, tj. stvaranje skladišta podataka za potrebe sveučilišta ili Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Uz to, sustav će osigurati stvaranje jedinstvenog portala o visokoj naobrazbi u RH.