Opcije pristupačnosti Pristupačnost

CARDEA

Career Acknowledgement for Research (Manager) Delivering for the European Area – CARDEA je projekt financiran sredstvima programa Obzor Europa. Riječ je o pozivu u okviru Europskog istraživačkog prostora s ciljem maksimiziranja učinka financiranja istraživanja i inovacija EU (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-20).

O projektu:

Upravljanje istraživanjem kao profesionalnim zanimanjem (Research Management, menadžer u znanosti) gotovo je nevidljivo u politici, napredovanju u karijeri i mogućnostima staža diljem Europe. Projekt Cardea je usmjeren prema razvoju administrativnih potpora u rješavanju ove nejednakosti. Projekt će analizirati detaljne podatke (500+ sudionika kroz 24 zemlje), a koji definiraju prostor znanja i karakteriziraju problem. Na temelju provedene analize će se razviti niz rješenja, uključujući model zrelosti kapaciteta za procjenu i poboljšanje uloge menadžera u znanosti, njihove aktivnosti, kao i novi Research Manager Hub odnosno centar za umrežavanje i obuku koji uključuje praksu. Jednakost, raznolikost i uključenost, širenje sudjelovanja (EU13), aktivnosti javno-privatnog partnerstva bit će u središtu aktivnosti istraživanja, obuke i usavršavanja konzorcija.

Dodatno, mobilnost i umrežavanje menadžera u znanosti i onih koji su odgovorni za razvoj njihove uloge u znanstvenom prostoru bit će aktivno uključeni u projekt, sa ciljem razvoja transnacionalnog ekosustava menadžera u znanosti. Akcije će pružiti značajnu bazu podataka za zagovaranje potreba menadžera u znanosti u politiku kroz 38 ključnih organizacija koje donose odluke.

Među utjecajima Cardee bit će trajna mreža odnosno središnji centar koji može olakšati razvoj i suradnju menadžera u znanosti, provjerena metodologija za procjenu karijere znanstvenog menadžera i dobro uspostavljena baza prema kojoj se poboljšanja mogu objektivno mjeriti. Izradit će se Povelja o  menadžeru u znanosti i ponuditi sporazum institucijama i organizacijama koje se značajno obvezuju na razvoj aktivnosti menadžera u znanosti na strukturiran  način.

Glavni partner: University College Cork (Irska)

Voditelj projekta: dr. sc. Ivona Peternel

Broj projekta: 101058572

Program: Obzor Europa

Ukupan budžet projekta: 1.498.312 EUR
Budžet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli: 164.875 EUR

Početak projekta: 1. lipnja 2022.
Kraj projekta: 31. svibnja 2026.

Poveznica: https://www.ucc.ie/en/cardea/

 

Projektni rezultati

Specifični cilj jedan: mapiranje postojeće odredbe o menadžerima u znanosti u cijeloj Europskoj uniji, uključujući postojeću demografiju, putove napredovanja (formalne i neformalne), politiku i certifikaciju.

S02: Razviti model zrelosti i sposobnosti za procjenu razine razvoja i sposobnosti institucionalne i organizacijske profesionalizacije upravljanja resursima kako bi poslužio kao sustav za poboljšanje procesa i ocjenjivanje.

SO3: Razviti Research Manager modele kompetencija.

SO4: Uspostaviti Europsko središte za voditelje istraživanja.

SO5: Postati „aktivni glas“ za profesiju menadžmenta istraživanja, doprinositi politici na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

S06: Ugraditi europske društvene ambicije za jednakost, raznolikost, uključenost i širenje sudjelovanja u svim profesionalnim aktivnostima menadžera u znanosti.