Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O Erasmus+ programu

Erasmus+ novi je program Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Od akademske godine 2014./2015. zamijenio je sedam programa Europske komisije (Program za cjeloživotno učenje (koji uključuje i Erasmus), Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulik i Program suradnje s industrijaliziranim zemljama). Program Erasmus+ trajat će sedam godina (2014.-2020.).

Erasmus+ usmjeren je ka jačanju znanja i vještina, mogućnosti zapošljavanja europskih građana, unapređenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. 

Novine koje Erasmus+ donosi sa sobom su sljedeće: 

  • jačanje povezanosti EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
  • pojednostavljenje strukture i provedbe
    • sistematizacija aktivnosti prema područjima i pojednostavljenje izračuna financijske potpore (paušalni iznosi)
  • naglašavanje kvalitete programa (sadržaji mobilnosti, proizvodi/rezultati)
  • jačanje diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
  • održivost rezultata nakon završetka projekta
  • kvalitetnija povezanost s potrebama tržišta rada
  • veća EU dodana vrijednost. 

ERASMUS Charter for Higher Education 2021-2027: 101011568 - UNIPU ECHE

ERASMUS ID CODE: HR PULA01

University PIC number: 964366435

Organisation ID (OID):  E10156363


Pojedinosti i objašnjena prethodno navedenih aktivnosti i Erasmus+ programa moguće je pronaći na sljedećim poveznicama: 

Visoko obrazovanje

Opće informacije