Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi (studija i predmeta)

Većinu informacija o ovoj kategoriji možete pronaći na stranici

  • UNIPU.HR > Obrazovanje > Upisi

Koje studijske programe mogu upisati na Sveučilištu?

Popis studijskih programa nalazi se ovdje. 

 

Koji su dokumenti potrebni za upis?

Dokumenti potrebni za upis propisuju se Natječajem za upis koji se objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta i dnevnom tisku najmanje šest mjeseci prije početka nastave. 

 

Je li za upis potrebno položiti prijemni ispit?

Uvjeti upisa na studij propisani su studijskim programima, objavljuju se u Natječaju za upis i na mrežnim stranicama Postani student. Prijemni ispit trenutačno se polaže samo na Odjelu za glazbu, a Odjel za odgojne i obrazovne znanosti provodi intervju te provjere poznavanja talijanskog jezika za studente koji taj ispit nisu položili na državnoj maturi. 

 

Postoji li mogućnost upisa izvanrednog studija i koji su uvjeti?

Mogućnost upisa izvanrednog studija određuje se studijskim programom. Uvjeti upisa jednaki su kao i za redoviti studij i propisuju se Natječajem za upis.

 

Plaćaju li redoviti studenti studij? Koliki su troškovi (upisa i školarine)?

Visina školarine ovisi o Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilištu. 

Studenti koji prvu put upisuju studij u statusu redovitog studenta ne plaćaju školarinu. Redoviti studenti viših godina studija ne plaćaju školarinu ako su u akademskoj godini ostvarili 55 i više ECTS bodova i ne studiraju duže od vremena predviđenog aktima MZOS-a i Sveučilišta (trenutačno regulirano Ugovorom o punoj subvenciji praticipacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.).

Sveučilište utvrđuje visinu školarina za sve ostale studente (redovite koji plaćaju studij i izvanredne studente) te upisninu.  

Odluke o visini školarina možete pronaći ovdje.

 

Na koji način i gdje se vrši uplata školarine i upisnine za upis godine studija?

Sve uplate Sveučilištu i njegovim sastavnicama vrše se u banci ili pošti, na žiro račun Sveučilišta ili sastavnice. Podaci o bankovnim računima uvijek su navedeni u uputama za uplatu i dostupni na mrežnim stranicama. 

 

Može li se školarina i upisnina platiti u više rata?

Plaćanje u ratama nije dozvoljeno (osim u iznimnim slučajevima). 

 

Koji su rokovi za upis sljedeće akademske godine?

Upisi u sljedeću akademsku godinu vrše se od 1. do 30. rujna. 

 

Koji su uvjeti za upis više godine studija?

Uvjeti za upis više godine studija propisuju se studijskim programom. U pravilu, uvjet za upis više godine studija je ostvarenih 42 ECTS boda u jednoj akademskoj godini. Na pojedinim studijskim programima kao uvjet upisa u višu godinu predviđeno je polaganje određenih ispita (npr. onih iz obveznih ili vezanih kolegija) uz ostvarenih 42 ECTS boda u jednoj akademskoj godini.

 

Što je potrebno ako se u upisnom roku nije izvršio upis više godine studija?

U Službu za studente i ISVU može se podnijeti molba čelniku sastavnice za naknadni upis u kojoj treba navesti razloge zbog kojih se nije na vrijeme upisalo i priložiti dokumentaciju koja podupire te razloge.  

 

Postoji li testiranje semestra?

Ne.

 

Što je ubrzani studij?

Sukladno odredbama Pravilnika o studiju:

Članak 47.

            Studenti koji u tekućoj godini ostvare 60 ECTS bodova mogu u sljedećoj godini upisati 30% ECTS bodova više od uobičajenoga godišnjeg opterećenja, uz uvjet da su ostvarili prosjek ocjena 4,5 ili više, odnosno 89% i više uspješnosti (ubrzani studij).

 

Koji su uvjeti odabira izbornih predmeta? Do kada ih moram odabrati?

Osim ako u silabu ne postoji naveden preduvjet upisa, uvjeta nema. Izborni predmeti odabiru se pri upisu u narednu akademsku godinu (od 1. do 30. rujna).

 

Mogu li među izbornim predmetima odabrati neki s bilo kojeg drugog studija?

Mogućnost odabira izbornih predmeta i popis predmeta koji se mogu odabrati definiraju se studijskim programom.