Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Senat Sveučilišta

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih i ostalih sastavnica Sveučilišta, predstavnika studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

Prorektori i suradnici u radu Senata

 • Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, prorektor za upravljanje resursima
 • Izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
 • Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija
 • Vesna Mijatović, dipl.iur., glavna tajnica
 • Dr. sc. Silvana Kostešić, revizorica

Članovi Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

 1. Prof. dr. sc. Marinko Škare, rektor
 2. Prof. dr. sc. Bernard Franković, dekan Tehničkog fakulteta u Puli
 3. Izv. prof. dr. sc. Darko Etinger, dekan Fakulteta informatike u Puli
 4. Izv. prof. dr. art. Dražen Košmerl, dekan Muzičke akademije u Puli
 5. Doc. dr. sc. Emina Pustijanac, dekanica Fakulteta prirodnih znanosti u Puli
 6. Izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić, dekan Medicinskog fakulteta u Puli
 7. Izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, dekanica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 8. Izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 9. Prof. dr. sc. Lina Pliško, dekanica Filozofskog fakulteta u Puli
 10. Izv. prof. dr. sc. Dean Sinković, prodekan za međunarodnu suradnju i odnose s gospodarstvom Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 11. Dr. sc. Bruno Dobrić, voditelj Sveučilišne knjižnice u Puli
 12. Miodrag Čerina, dipl. politolog, ravnatelj Studentskog centra Pula
 13. Mirko Filipović (Ivona Pilinger zamjenica)
 14. Šanel Gaberšćek Despić, predstavnica zaposlenika
 15. Sven Maričić, ravnatelj Znanstveno-tehnološkog instituta VISIO
 16. Kristina Alviž Rengel, predstavnica studenata poslijediplomskih studija