Kontakti

Adresa

            Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
            Zagrebačka 30
            HR 52100 Pula
            Hrvatska

E-mail

Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija

Voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte

Stručna suradnica za međunarodne projekte i programe

Pripravnica Ureda za partnerstvo i projekte