Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete

Preduvjet ostvarenja misije i vizije Sveučilišta snažno je i nedvosmisleno opredjeljenje za kvalitetu u svim segmentima djelovanja koje je Sveučilište jasno iskazalo svojom Politikom kvalitete.

Sveučilište je, također, ustrojilo Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (dalje: Sustav) čija je osnovna zadaća da kontinuiranim i sustavnim praćenjem i poboljšanjima širi kulturu kvalitete među svim dionicima Sveučilišta, kako bi zahtjevi kvalitete ispunili i premašili.

Temeljni dokument koji opisuje primijenjeni Sustav i vodič za usmjeravanje napora svih dionika Sveučilišta je Priručnik kvalitete. Poznavanje njegovih odrednica i dosljedno primjenjivanje načela Sustava na razini pojedinca i cijele akademske zajednice jedini je način ostvarivanja ciljeva i očuvanja vrijednosti Sveučilišta, jer kvaliteta je odgovornost svakoga pojedinačno i sviju nas kao akademske zajednice!

Rektor
prof. dr. sc. Marinko Škare


Novosti