Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Školarine i informacije o obročnoj otplati

Informacije o pravu na obročnu otplatu

 

Status studenta

Informacije o obročnoj otplati

Potrebni dokumenti i uvjeti

Redovni bez plaćanja

Nema plaćanja

Redovni uz plaćanje

Izvanredni

Stranac

U roku od 2 dana nakon upisa predati zahtjev za obročnom otplatom

Obvezna uplata 10 % školarine

Ostalo se plaća na rate po odobrenju

Obrazac zahtjeva za obročnom otplatom školarine

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (obročna otplate školarine)

Potvrda o iznosu primanja za svaku osobu kućanstva (Potvrda nadležne porezne uprave podnosi se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.)

Preslika osobne iskaznice/potvrde o odobrenom boravku u RH

Potvrda Ureda za studente i obrazovne programe o statusu studenta

Potvrda o plaćanju školarine (10% ukupnog iznosa školarine)

Proračunska osnovica za 2020. godinu utvrđena je Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, "Narodne novine" broj 117/2019 u visini 3.326,00 kuna. Dio proračunske osnovice za primjenu odredbi iz Odluke o obročnoj otplati tj. 65% osnovice iznosi 2.161,90 kuna. 

Rokovi obročnog plaćanja 10% kod upisa i tri mjesečna obroka:

  1. obrok – u trenutku upisa 10% (najkasnije 2 dana od upisa)
  2. obrok – (prvi mjesečni obrok, 30. listopada)
  3. obrok – (drugi mjesečni obrok, 30. studenog)
  4. obrok – (treći mjesečni obrok, 30. prosinca)

Odluka o obročnoj otplati školarine preddiplomske i diplomske razine studija:
(6) Student prve godine studija, kojemu je zahtjev za obročnom otplatom školarine odbačen ili odbijen, dužan je podmiriti cjelokupni (preostali) iznos školarine u roku od 8 dana od zaprimanja rješenja. Ukoliko student ne ispuni svoju obvezu niti se ispiše sa studija do početka nastave u akademskoj godini, Sveučilište će pokrenuti postupak prisilnog ostvarenja tražbine. 
 

Sastavnica koja izvodi studij

Ukupna visina školarine

Prva rata kod zahtjeva za obročnu otplatu (10%)

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

6.000,00 kn

600,00 kn

Predškolski odgoj (na talijanskom jeziku - dislocirani studij u Umagu) koji izvodi Sveučilište, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

9.000,00 kn

900,00 kn

Fakultet ekonomije i Turizma „Dr. Mij o Mirković"

5.000,00 kn

500,00 kn

Turizam (dislocirani studij u Umagu) koji izvodi Sveučilište, Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković“

9.000,00 kn

900,00 kn

Studij Informatike koji izvodi Sveučilište, Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije

5.000,00 kn

500,00 kn

Kultura i turizam koji izvodi Sveučilište, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

5.000,00 kn

500,00 kn

Studij Povijesti koji izvodi Sveučilište, Filozofski fakultet

6.000,00 kn

600,00 kn

Preddiplomski studiji Odjela za tehničke studije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

6.000,00 kn

600,00 kn

Sveučilišni diplomski studiji Odjela za tehničke studije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

7.000,00 kn

700,00 kn

Stručni studij Sestrinstva koji izvodi Sveučilište, Medicinski fakultet

9.240,00 kn

924,00 kn

Studij Klavira (u slučaju da se na studij klavira upiše manje od 16 izvanrednih studenata, visina školarine se povećava) koji izvodi Sveučilište, Muzička akademija u Puli

20.000,00 kn

2.000,00 kn

Studij Solo pjevanja (u slučaju da se na studij solo pjevanja upi5e manje od 11 izvanrednih studenta, visina školarina se povećava) koji izvodi Sveučilište, Muzička akademija u Puli.

20.000,00 kn

2.000,00 kn

 Tablica 1. Iznos školarina i iznos uplate za izvanredne studente kod zahtjeva za obročnom otplatom

 

Sastavnica koja izvodi studij

Ukupna visina školarine

Prva rata kod zahtjeva za obročnu otplatu (10%)

FET

5.500,00 kn

550,00 kn

FOOZ

5.500,00 kn

550,00 kn

FFPU

5.500,00 kn

550,00 kn

MAPU

9.240,00 kn

924,00 kn

FITIKS

5.500,00 kn

550,00 kn

FIPU

5.500,00 kn

550,00 kn

MFPU – Sestrinstvo

9.240,00 kn

924,00 kn

OPZS – Znanost o moru

7.370,00 kn

737,00 kn

OTS – Preddiplomski studij

6.000,00 kn

600,00 kn

Tablica 2. Iznos školarina i iznos uplate za redovne studente kod zahtjeva za obročnom otplatom

 

Tekst odluke i obrasci