RADNO VRIJEME:

UNWTO Affiliate Member


Radno vrijeme

Novo radno vrijeme Ureda za studente i obrazovne programe (od 16. rujna 2019.)

  • ponedjeljak, utorak i četvrtak 12-14 sati
  • srijeda 12-14 i 15-16.30 sati
  • petak 11-12.30 sati

Svi djelatnici Ureda za studente i obrazovne programe nalaze se u zgradi FET-a (Preradovićeva 1, suteren):

  • soba broj 8 - svi studenti za prijave obrana završnog/diplomskog rada/koncerta, ispisa i zamolbi, 
  • soba broj 7 - studenti koji upisuju ponavljanje godine, reguliranje mirovanja za Fakultet za ekonomiju i turizam „dr. Mijo Mirković“ u Puli, Fakultet informatike u Puli, Odjel za prirodne i zdravstvene studije u Puli i Odjel za tehničke studije u Puli
  • soba broj 5 - studenti koji upisuju ponavljanje godine, reguliranje mirovanja za Filozofski fakultet u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli i Muzička akademija u Puli